وبلاگ "خودتشخیصی دهی" بنده دست نوشته های یک انسان روان پریش، ایران ستیز،  غرب زده نیست...

به عنوان یک دانشجو مدیریت احساس کردم باید مشکلاتی را که می بینم را، ابتدا عنوان کنم.

اما من قصدم از ابراز این انتقادات ها صرفا عنوان کردنش نیست...

سعی من بر اینکه برای مشکلاتی که بیان میکنم، بتوانم راه حلی هم پیدا کنم.

و امیدوارم بتوانم صرفا یک منتقد نباشم...

منبع اصلی مطلب : خود تشخیص دهی...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : بسمه لله